Search Suggest

Happy Mahashivratri 2022 Wishes in Marathi: महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा, WhatsApp Status, Facebook Messages द्वारा शेअर करत साजरा करा शिव शंकराचा उत्सव!

Happy Mahashivratri 2022 Story & Wishes in Marathi: एक शिकारी जो स्वतःची आणि आपल्या कुटुंबाची शिकार करत असे, परंतु शिकारीने काही कारणास्तव कोणाकडून पैसे घेतले होते आणि ते पैसे परत करण्यास असमर्थ होते.

Happy Mahashivratri 2022 Story & Wishes in Marathi

ज्याच्याकडून शिकारीने पैसे घेतले होते तो शिकारीवर खूप रागावला होता पण ज्याच्याकडून शिकारीने पैसे घेतले होते त्या शिकारीला शिक्षा करण्यासाठी मंदिरासमोरील झाडावर बांधून ठेवले होते, पण शिकारीला हे कळत नाही. हा दिवस त्याच्यासाठी आहे.तो त्याच्यासाठी खूप महत्त्वाचा असेल कारण त्याच दिवशी महाशिवरात्री होती, आणि अनेक गुरू, सद्गुरु आणि पुरोहित एकत्र महाशिवरात्री व्रत कथा सांगत होते आणि शिकारीने शिव व्रत कथा अतिशय काळजीपूर्वक ऐकली आणि समजून घेतली.

मग सकाळ झाल्यावर कर्ज देणाऱ्याने त्या शिकारीला थोडा वेळ द्या आणि माझे पैसे कधी परत करणार?  तेव्हा शिकारीने उत्तर दिले आणि सांगितले की उद्यापर्यंत मी शिकारीच्या वचनानुसार तुमचे पैसे देईन.  थोड्या वेळाने शिकारी तिथून निघून गेला, पण त्या वेळी शिकारी भुकेने तहानलेल्या जंगलाच्या दिशेने जात होता, धनुष्यबाण घेऊन वाह नदीच्या काठी पोहोचला.

तलावाजवळ एक बेलचे झाड होते, शिकारी एका गोष्टीवर थोडे पाणी घेऊन त्या वेलाच्या झाडावर चढला आणि मनात बोलू लागला, नक्कीच एखादा बळी तलावाजवळ पाणी पिण्यासाठी येईल आणि मी त्याची आणि माझ्या शिकारीची शिकार करू. मी कुटुंबांना खाऊ घालतो म्हणत झाडावर चढला.

तो कुठे जातो, त्याच्या भागात काय लिहिले आहे, तेच मिळते.  शिकारीला माहित नव्हते की तो ज्या बेलच्या झाडावर बसला होता ते बेलच्या झाडाखाली शिवलिंग आहे जे जुन्या बेलच्या पानांनी लपवले होते.  शिकारी शिकारीच्या आसनावर बसला होता आणि संध्याकाळ होत आली होती, पण शिकारीला भूक आणि तहान लागल्याने त्याने काही डहाळ्या तोडल्या पण योगायोगाने त्या डहाळ्यांवरून काही पाने पडली, तीही शिवलिंगावर मला म्हणायचे आहे. त्या शिकारीने दिवसभर काही खाल्लं-पिलं नाही, त्यामुळे त्याचा उपवासही झाला आणि त्यासोबतच बेलपत्रही शिवलिंगावर चढले.

रात्री एक वाजल्यानंतर एक गरोदर हरिण पाणी पिण्यासाठी जलाशयावर आली.  त्याला पाहताच शिकारीने धनुष्यावर बाण सोडताच त्याच्या हाताच्या प्रहाराने काही बेलची पाने आणि पाण्याचे थेंब शिवलिंगावर पडले.  त्यामुळे पुन्हा चित्रभानूच्या पहिल्या प्रहारची नकळत पूजा झाली.  शिकारीच्या हातात धनुष्य पाहून हरीण म्हणाला - "मी लवकरच जन्म देणार आहे. तू एकाच वेळी दोन जीवांना मारशील, जे चुकीचे आहे. माझ्या मुलाला जन्म देताच मी तुझ्यासमोर हजर होईन, मग तू मला जन्म देशील." मार."  हे ऐकून शिकारीने दोरी सैल केली आणि मग हरीण जंगली झुडपात लपले.

काही वेळाने तिथून दुसरे हरीण बाहेर आले, ते पाहून चित्रभानूला खूप आनंद झाला.  हरणाच्या जवळ आल्यावर शिकारीने पुन्हा धनुष्यावर बाण सोडला.  त्यामुळे पुन्हा काही बेलची पाने शिवलिंगावर चढली.  आणि शिकारीच्या दुसऱ्या घड्याळाचीही पूजा करण्यात आली.  बाण पाहून दुसऱ्या हरणाने नम्रपणे शिकारीला सांगितले की - "मी एक वासनायुक्त अलिप्त स्त्री आहे जी काही काळापूर्वी हंगामातून निवृत्त झाली आहे. मी परत येईन."  हे ऐकून शिकारी त्यालाही सोडून गेला.

दोनदा बळी गमावल्यामुळे चित्रभानू काळजीत पडला.  रात्रीचा शेवटचा प्रहर निघून गेला होता तेव्हा तिसरी हरिण तिच्या मुलांसह गेली.  शिकारी धनुष्यावर बाण टाकून पुन्हा मृगाचा वध करणारच होता की ती म्हणाली - "मला मारू नकोस. आधी मी या मुलांना त्यांच्या वडिलांकडे सोडतो."  हे ऐकून शिकारी हरणाला म्हणाला की - "माझ्या शिकाराला जाऊ द्यावा इतका मी मूर्ख नाही. याआधीही मी दोनदा ही चूक केली आहे. मला सुद्धा मुले आहेत जी भुकेने व्याकूळ होतील."  प्रत्युत्तरात मृगी म्हणाली- "तुम्ही जशी तुमच्या मुलांची काळजी करता, तशीच मला माझ्या मुलांची काळजी आहे. म्हणूनच फक्त माझ्या बाळांसाठी, मी तुम्हाला थोडेसे भाव विचारत आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवा, मी मुलांना वडिलांकडे घेऊन जातो. "मी निघून लगेच परत येईन."  हरणाचे असे बोलणे ऐकून शिकारीला त्याची दया आली आणि चित्रभानूने त्यालाही जाऊ दिले.

पीडितेच्या चिंतेत बसलेल्या चित्रभानूने झाडाची बेलची पाने तोडून खाली फेकली.  आणि त्याचप्रमाणे नकळत तिसर्‍या प्रहराची पूजाही आपोआप पूर्ण झाली.

यानंतर तिथून एक भक्कम काळवीट जात होता की त्याला पाहून शिकारीला वाटले की यावेळी आपण आपली शिकार सोडणार नाही.  शिकारीचा देठ पाहून हरणाने त्याला प्रार्थना केली की, "माझ्या आधी इथे आलेल्या माझ्या तीन बायका आणि मुलांना तू मारले असेल तर मलाही मारून टाक. कारण मी त्या तीन काळवीटांचा नवरा आहे. पण जर तू माझ्या तिन्ही बायकांना जीवदान दिले, मग मलाही काही काळ जीवदान द्या, जेणेकरून मी माझ्या पत्नी आणि मुलांना तुमच्यासमोर भेटू शकेन.

हरणाचे बोलणे ऐकून शिकारीने आधी आलेल्या तीन हरणांची माहिती दिली.  हे जाणून हरिण म्हणाली- "माझ्या तिन्ही बायकांनी तुला ज्या प्रकारे वचन दिले आहे, त्यावरून असे दिसून येते की मी मेल्यास ते वचन पाळू शकणार नाहीत. म्हणून तू मलाही सोडून जा. मी आता त्यांच्यासोबत आहे." तुझ्यासमोर या."

पण दिवसभर उपवास करून, नकळत शिवलिंगावर बेलपत्र अर्पण करून आणि रात्र-जागरण केल्याने शिकारीचे हिंसक मन शुद्ध होते.  आणि दैवी शक्ती त्याच्यामध्ये वास करत होती.  त्यामुळे शिकारीच्या हातून आपोआप धनुष्यबाण पडले आणि तो हरणही सोडून गेला.  वचन दिलेले हरिण थोड्या वेळाने आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह शिकारीसमोर हजर झाले.  पण वन्य प्राण्यांची अशी सत्यता आणि परस्पर प्रेम पाहून शिकारीला आतून खूप अपराधी वाटले.  त्यामुळे चित्रभानूच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले.  आणि त्याने संपूर्ण हरण कुटुंब सोडले.  यानंतर शिकारीचे मन कायमचे शुद्ध झाले.

सर्व देवताही देवलोकातून हा संपूर्ण प्रसंग पाहत होत्या.  तेव्हा शिकारीच्या कृपेने प्रसन्न झालेले भगवान भोलेनाथ लगेचच त्यांना दर्शन दिले.  यासोबतच शिकारीला सुख-समृद्धीचे वरदान देऊन शिवशंभूने गुह हे नावही बहाल केले.  आम्ही तुम्हाला सांगतो की ही गुह नावाची तीच व्यक्ती होती जिच्याशी भगवान श्रीरामांनी मैत्री केली होती.

[ Letest ] Happy Mahashivratri 2022 Wishes in Marathi: महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा, WhatsApp Status, Facebook Messages द्वारा शेअर करत साजरा करा शिव शंकराचा उत्सव!

१.  हे परम देवा, मी तुझ्यासमोर हात जोडून विनंती करतो, या संपूर्ण जगाच्या लोकांना जगण्याचा मार्ग दाखवा आणि सर्वांना आनंद द्या, ओम नमः शिवाय.  - महाशिवरात्री 2022 च्या शुभेच्छा

 2.  या मित्रांनो, एकत्र नीलकंठ जीची पूजा करा आणि म्हणा या पृथ्वीवर जे दुःखी आहेत त्यांना सुख द्या ओम नमः शिवाय.
 
3.  हे माझ्या दयाळू शिवा, दुःखाची वेळ पार करा आणि सुखाची वेळ स्थापित करा ओम नमः शिवाय.  - महाशिवरात्री 2022 च्या शुभेच्छा

 4.  अरे माझा भोला आहे भंडारी करेल नंदीची स्वारी शंभू नाथ रे ओ शंभु नाथ रे.
 
५.  हे माझ्या भोले नाथ, मला आणि माझ्या मित्रांना आणि कुटुंबियांना योग्य मार्गावर घेऊन जा ओम नमः शिवाय.

6. शिव शंकराची शक्ती, शिव शंकराची भक्ती,
या महाशिवरात्रीच्या पवित्र दिनी

आपल्या जीवनाची होवो एक नवी सुरूवात

हीच शिवशंकराकडे प्रार्थना

महा शिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

7. शिव सत्य आहे, शिव सुंदर आहे, शिव अनंत आहे, शिव ब्रह्म आहे, शिव शक्ती आहे, शिव भक्ती आहे, महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा!

8. "दुख दारिद्रय नष्ट होवो
       सुख समृद्धी दारी येवो या
      महाशिवरात्रीच्या शुभ दिवशी
       तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होवो
      महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा"
   "ज्या अडचणीवर नसतो कुठला उपाय
    त्यावेळी फक्त नामस्मरण हाच एक तोडगा
       म्हणा ऊॅं नम: शिवाय
          महाशिवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा"

महाशिवरात्री 2022 वर मनाचाहा फल प्राप्त करण्यासाठी विधिपूर्वक पूजा करा


श्री गिरिजापती वंदीकर, चरण मध्य शिर्णया ।  तुका म्ह णे अयोध्यादास , तूं मज सुखी ।  हे पार्वतीनाथ भगवान शंकर, अयोध्यादास जी तुझ्या चरणी मस्तक टेकवून प्रार्थना करतो की तू मला मदत कर.

महाशिवरात्री 2022 रोजी देवांचा देव महादेव यांना प्रसन्न करण्यासाठी, तुम्हाला जे काही माहित असणे आवश्यक आहे, महाशिवरात्री 2022 ला काय करावे आणि काय करू नये, इच्छित परिणाम मिळविण्यासाठी पद्धतशीरपणे पूजा करा, आम्हाला कळवा.
महाशिवरात्री 2022 मध्ये काय करावे आणि काय करू नये हे आपल्याला माहित असणे आवश्यक आहे

भारतातील सणांमध्ये, महाशिवरात्री हा दिवस अधिक आवडणारा आणि शुभ मानला जातो, परमदेव, जगाचा निर्माता आणि महाशिव, जो सत्तेवर आहे, ज्यांना आपण परमपिता शिव म्हणतो, कोणी नीलकंठ म्हणतो, हा दिवस विशेष आहे. पृथ्वीवरील लोकांसाठी. हा दिवस देवाची महान रात्र आहे.  1 मार्च 2022 रोजी "महाशिवरात्री" मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाईल.

 या खास पद्धतीने करा शिवाची आराधना, महाशिवरात्रीला पूर्ण होतील प्रत्येक मनोकामना : महाशिवरात्रीचे खास मेसेज आणि तुमच्या कुटुंबियांना पाठवा
 सर्व देशवासियांचे मनःपूर्वक अभिनंदन!  या महाशिवरात्रीच्या दिवशी, आम्‍ही तुमच्‍यासाठी अनमोल "महा शिवरात्री 2022 स्पेशल आणि मेसेजेस" भेट म्‍हणून इंटरनेटवर सर्च करून घेऊन आलो आहोत.  ओम नमः शिवाय व्हॉट्सअॅपद्वारे तुम्ही ते तुमच्या कुटुंबीयांना किंवा मित्रांना पाठवू शकता.

रुद्र अभिषेक पूजा महाशिवरात्री 2022: उद्या महाशिवरात्री, शिका शिवाची पूजा कशी करावी, पहा पूजा पद्धत, शुभ मुहूर्त आणि आरती


 हिंदू धर्मानुसार रुद्राभिषेक पूजा हे अनमोल स्थान असून, फुले व अमूल्य पूजेच्या वस्तूंनी शिवाला पवित्र स्थान बनवून रुद्राभिषेक केला जातो.  हिंदू धर्मात शिवाला सर्वोच्च मानले जाते आणि सर्वात महान देव ज्याच्या नावाचा अर्थ "महादेव" आहे. महाशिवरात्री हा हिंदू धर्मातील प्रमुख सणांपैकी एक आहे. त्यानुसार हा दिवस शिव आणि पार्वतीचा विवाह दिवस आहे.
 परमपिता भगवान शिव यांची अनेक नावे आहेत, त्यापैकी काही नीलकंठ, बाबा, महादेव, शंकर, भोले नाथ आणि आवडते नाव रुद्र भगवान शिव आहे.  वेदांनुसार, रुद्र शब्दाचा अर्थ आक्रमक आणि विध्वंसक बाजूवर केंद्रित आहे.  उदाहरणार्थ, रुद्र तांडव नृत्य हे परमपिता, परमात्मा यांच्या स्वभावाच्या निर्दयी बाजूचे उदाहरण आहे.
 पूजेच्या ठिकाणी थाळीवर शिवलिंग ठेवा.  तेल किंवा तुपाचा दिवा लावा आणि शिवलिंगाच्या उजव्या बाजूला ठेवा.  पूजेच्या सर्व वस्तू एका ताटात ठेवा आणि पूर्वेकडे तोंड करून आरामात बसा.  थेट जमिनीवर बसू नये म्हणून आसनांचा वापर करा.
 रुद्राभिषेक करताना स्त्री आणि पुरुष दोघांनीही स्वच्छ जातीय कपडे घालावेत.  ओम नारायणाय नमः इत्यादी धार्मिक मंत्रांचे पठण करताना आचमन्या, हिंदू धर्मातील शुद्धीकरण विधी करा.  पूजा सुरू करण्यापूर्वी भगवान गणेश, भगवान इंद्र आणि तुमच्या कुलदेवतेचा आशीर्वाद घ्या.
 ओम नमः शिवाय जप करताना बेलची पाने अर्पण करा आणि दिव्याला फुले आणि अक्षत अर्पण करा.  आता शिवलिंगाला विधी क्षेत्रातून हलक्या हाताने मोकळ्या जागेत किंवा ताटात हलवा आणि ते लिंग बेलपत्रावर ठेवा जेणेकरून रुद्राभिषेक सुरळीतपणे सुरू होईल.  'ओ नमः शिवाय' असा जप करताना थोडेसे पाणी अर्पण करून रुद्राभिषेक सुरू करा.
 नंतर शिवलिंगावर हळूहळू पंचामृत ओतावे.  चंदन आणि जल अर्पण करा.  फुले व कच्चे दूध त्यानंतर गंगाजल किंवा पाणी अर्पण करा.आता शिवलिंगाला स्वच्छ करून पुसून बेलपत्रावरील मूळ सिंहासनावर न्या.  वस्त्र, जनेयू अर्पण करा आणि उजव्या बोटाने चंदन लावा.
 उदबत्ती लावावी, त्यानंतर दिवा किंवा दिवा लावावा आणि बेल वाजवताना भस्म, बेलची पाने, दुर्वा, फुले यांचा वर्षाव करावा.  त्यानंतर हात स्वच्छ करून फळे, सुपारी, सुपारी, लवंग आणि वेलची, दक्षिणा इत्यादी अर्पण करा.
  रुद्राभिषेक करताना ओम नमः शिवाय चा जप करत राहा.  तुम्ही महामृत्युंजय मंत्राचाही जप करू शकता.  कापूर (कपूर) ने पूजा करा आणि नंतर परिक्रमा करा आणि भगवान शिवाला फुले व नमस्कार करून पूजा समाप्त करा.
 महा शिवरात्री 2022 महाशिवरात्री उद्या, येथे जाणून घ्या उपवास पद्धती, उपवासाचे नियम, उपासना पद्धती यासह प्रत्येक माहिती: महाशिवरात्रीच्या पूजेसाठी सज्ज व्हा.. महादेवावर प्रेम करण्याचा हा आहे मार्ग
 सूर्योदयापूर्वी उठून, आपल्या नित्यक्रमातून निवृत्त झाल्यावर, शुद्ध पाण्याने स्नान करा, शुद्ध वस्त्रे परिधान करा आणि भगवान शंकराच्या मूर्तीसमोर बसा.  ग्रंथात केलेले प्रभावशाली शिवमंत्र आणि पूजा साहित्य - पांढरे चंदन, तांदळाचे दाणे, धतुर्‍याची पांढरी फुले, बेलपत्र, भांग, डूब आणि धूप - ताटात सजवून दिवा समोर ठेवा.  आता मनात भगवान शिवाचे स्मरण करून उदबत्ती आणि दिवा लावा आणि शिवासमोर ठेवा.  त्यानंतर खालील श्लोकाचा उच्चार करून शुभ्र फूल शिवाला अर्पण करा.
              कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सम भुजगेंद्र हराम ।
                                         सदा वसंत हृदयविंदे, भावम् भवानी साहित्यम् नमामि.
                                          यानंतर शिवाला चंदनाची लस लावून तांदूळ अर्पण करून शिवासमोर मस्तक टेकवा.  त्यानंतर शिव चालीसाचे पठण सुरू करा.  पठण पूर्ण झाल्यावर पांढर्‍या चंदनाने किंवा रुद्राक्षाच्या माळाने "ओम नमः शिवाय" मंत्राचा १०८ वेळा जप करा.
 शिव चालिसातून मंगळ होईल : जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजन.  तुका म्ह णे अयोध्यादास , आशीर्वाद द्या ।
 यानंतर शिवाला चंदनाची लस लावून तांदूळ अर्पण करून शिवासमोर मस्तक टेकवा.  त्यानंतर शिव चालीसाचे पठण सुरू करा.  पठण पूर्ण झाल्यावर पांढर्‍या चंदनाने किंवा रुद्राक्षाच्या माळाने "ओम नमः शिवाय" मंत्राचा १०८ वेळा जप करा.
 यावेळी मंगळवारी पडत आहे महाशिवरात्री, जाणून घ्या खास योगावर पूजा करण्याची पद्धत
 शिव चालिसातून मंगळ होईल : जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजन.  तुका म्ह णे अयोध्यादास , आशीर्वाद द्या ।
 अयोध्यादासजी, ज्यांनी सर्वप्रथम शिव चालीसा रचली, गणेशजींची पूजा करताना म्हणतात की हे पार्वतीचे पुत्र गणेशजी!  तुझा नमस्कार असो.  तुम्हाला सर्व शुभ कार्यात यशाचे प्रतिक मानले जाते.  म्हणून हे पूज्यदेव गणेशजी, आम्हांला असे आशीर्वाद द्या की माझे हे शुभ कार्य कोणत्याही अडचणीशिवाय पूर्ण होवो.
 मंगळ असेल शिव चालिसा : जय गिरिजापती दीनदयाळ ।  सदा संतती करीत ।
 हे पार्वतीचे स्वामी !  तुझा नमस्कार असो.  हे परमेश्वरा, तू नेहमीच गरीब आणि दुःखी लोकांवर लक्ष ठेवतोस आणि साधू-संतांचे रक्षण करतोस.
 मंगळ असेल शिव चालिसातून : भाऊ चंद्र सोहत नायके ।  नागफणीचे कानन कुंडल.
 तुझ्या मस्तकावर चंद्र शोभतो आणि कानात नागफणीचे वलय शोभत आहे.
 मंगळ असेल शिव चालिसासह : अंग गौर मस्तकी वाहतील गंगा.  मुंडण शरीर
 तुमच्या अंगाचा रंग म्हणजे गौर रंग.  तुझ्या डोक्याच्या केसांतून गंगाजीचा प्रवाह वाहत आहे.  तुझ्या गळ्यात मुंडाची माळ आहे आणि अंगावर भस्माची विभूती आहे.
 शिव चालिसातून मंगळ होईल : वस्त्र त्वचा बागंबर सोहे ।  प्रतिमा नाग मुनि मोहे पहा
 कपड्याच्या रुपात तुमच्या अंगावर वाघाची कातडी सजवली जात आहे.  तुझी अशी सुंदर प्रतिमा पाहून नाग आणि मुनिजन मोहित होतात.
 शिव चालिसातून मंगळ असेल : मैना मातु की हवा दुलारी.  डावा अंग सोहत प्रतिमा छान..
 आई मैनाची लाडकी कन्या पार्वती जी तुझ्या डाव्या बाजूला विराजमान आहे जिचे सौंदर्य दृश्यमान आहे.

It's Me �� Pradip Sharma ,,, it was being stuck in a dead-end job working for a micro-managing supervisor. There was an incident at work where my supervisor overstepped his bounds. He did somethi…

Post a Comment